สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
img img
<img src="images/img_main.jpg" >
ข่าวสมัครงาน
img

บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงาน เพศหญิง 200 คน ชาย 200 เข้าทำงานที่
-บริษัท นิเด็ด โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทย จำกัด
- บริษัท นิเด็ด คลอง 7 (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท แม็คนิคอมท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท อาปิโ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท TOSTEM (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทผลิตและชิ้นอะไหล่คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และชิ้นส่วนมอเตอร์ไซด์ สนใจติดต่อได้ที่ คุณสุวัฒน์ ธนะการ โทร 087-9438353 บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด

» แจ้งข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษา สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลอาจารย์ สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลอาจารย์

มคอ.3 มคอ.5 สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล มคอ.3 มคอ.5

งานวิจัย สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล งานวิจัย

ข้อมูลการบริการวิชาการ สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลการบริการวิชาการ

การบูรณาการ สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล การบูรณาการ

ข้อมูลงบประมาณ สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์